بابک ابری اقدم

فوق تخصص جراحی قفسه صدری

بابک ابری اقدم

بابک ابری اقدم

فوق تخصص جراحی قفسه صدری

بابک ابری اقدم

درباره

خدمات قابل ارائه در مرکز درمانی:
  • کلینیک جراح عمومی

اطلاعات تماس

شماره تماس: 041-32818191

آدرس: آذربایجان شرقی - تبریز: خیابان قدس بیمارستان کلیوی امیرالمومنین تبریز

ساعات پذیرش

در حال بارگذاری...