غلام رضا آبرون

متخصص چشم پزشکی

غلام رضا آبرون

غلام رضا آبرون

متخصص چشم پزشکی

غلام رضا آبرون

درباره

خدمات قابل ارائه در مرکز درمانی:

اطلاعات تماس

شماره تماس: 041-32818191

آدرس: آذربایجان شرقی - تبریز: خیابان قدس بیمارستان کلیوی امیرالمومنین تبریز

ساعات پذیرش

در حال بارگذاری...